Turbo échange standard VI 2.2 TDCi...

Turbo échange standard VI 2.2 TDCi 140 CV GARRETT

767933
452,20 €
TTC

Référence constructeur (Numéro OEM)

FORD : 1479061 - 1495914 - 1692434 - 1789085 - 8C1Q6K682BA - 8C1Q6K682BB - 8C1Q6K682BC - RE8C1Q6K682BC

Autres Références

BE TURBO : 128082

GARRETT : 767933-0008 - 767933-5008S - 767933-8

AFFECTATION VÉHICULES :

FORD

TRANSIT 2006 TRACTION - 2.2 TDCi Combi moyen 110cv , 2.2 TDCi Fourgon 85cv , 2.2 TDCi Châssis cabine long 110cv , 2.2 TDCi Combi long 110cv , 2.2 TDCi Fourgon 110cv , 2.2 TDCi Châssis cabine moyen 110cv , 2.2 TDCi Châssis cabine court 110cv , 2.2 TDCi Combi long 85cv , 2.2 TDCi Combi moyen 85cv , 2.2 TDCi 85 Châssis cabine court 85 cv , 2.2 TDCi 85 Châssis cabine moyen 85 cv , 2.2 TDCi Châssis cabine court 300S 3t0 140 cv , 2.2 TDCi Châssis cabine court 330S 3t3 140 cv , 2.2 TDCi Châssis cabine long 350L 3t5 140 cv , 2.2 TDCi Châssis cabine moyen 300M 3t0 140 cv , 2.2 TDCi Châssis cabine moyen 330M 3t3 140 cv , 2.2 TDCi Châssis cabine moyen 350M 3t5 140 cv , 2.2 TDCi Châssis double cabine moyen 300M 3t0 140 cv , 2.2 TDCi Combi court 280S 2t8 140 cv , 2.2 TDCi Combi court 300S 3t0 140 cv , 2.2 TDCi Combi court 330S 3t3 140 cv , 2.2 TDCi Combi long 330L 3t3 140 cv , 2.2 TDCi Combi long 350L 3t5 140 cv , 2.2 TDCi Combi moyen 280M 2t8 140 cv , 2.2 TDCi Combi moyen 330M 3t3 140 cv , 2.2 TDCi Fourgon court tôlé double cabine 260S 2t6 140 cv , 2.2 TDCi Fourgon court tôlé double cabine 280S 2t8 140 cv , 2.2 TDCi Fourgon court tôlé double cabine 300S 3t0 140 cv , 2.2 TDCi Fourgon court tôlé double cabine 330S 3t3 140 cv , 2.2 TDCi Fourgon long

 

Turbo pour marque Ford au meilleur prix.