Turbo échange standard 2.5 TDI 174 CV...

Turbo échange standard 2.5 TDI 174 CV GARRETT

760699
397,60 €
TTC

Référence constructeur (Numéro OEM)

VW : 070145701N - 070145701NV - 070145701NV204 - 070145701NV210 - 070145701NX

Autres Références

BE TURBO : 127883

GARRETT : 760699-0002 - 760699-0003 - 760699-2 - 760699-3 - 760699-5003S - 760699-5004S

AFFECTATION VÉHICULES :

VOLKSWAGEN

TRANSPORTER 4-MOTION 7H - Multivan 2.5 TDI Combi 174cv , Shuttle 2.5 TDI Combi 174cv , 2.5 TDI Camping car 174cv , Multivan Business 2.5 TDI 174cv , 2.5 TDI Fourgon 174cv , Caravelle 2.5 TDI Minibus 174cv , 2.5 TDI Camping car 174cv , 2.5 TDI Combi 174cv , Caravelle 2.5 TDI Minibus Syncro 174cv

TRANSPORTER 7H - 2.5 TDI Combi 174cv , Multivan 2.5 TDI Combi 174cv , Shuttle 2.5 TDI Combi 174cv , 2.5 TDI Fourgon 174cv , 2.5 TDI Fourgon 174cv , 2.5 TDI Combi 174cv , 2.5 TDI Combi 174cv , Multivan 2.5 TDI Combi 174cv , Shuttle 2.5 TDI Combi 174cv , Caravelle 2.5 TDI Minibus 174cv , Multivan 2.5 TDI Combi 174cv , Multivan 2.5 TDI Combi 174cv , Caravelle 2.5 TDI Minibus 174cv , 2.5 TDI Camping car Camping-car 174 cv

TRANSPORTER 7J/7H 7J - 2.5 TDI Châssis cabine moyen 174cv , 2.5 TDI Pickup double cabine 174cv , 2.5 TDI Pickup double cabine 174cv , 2.5 TDI Châssis cabine moyen 174cv , 2.5 TDI Pickup 174cv , 2.5 TDI Pickup 174cv

 

Turbo pour marque Volkswagen au meilleur prix.